När du väl har hittat en resurs med öppen licens (en bild, lektion etc), hur bestämmer du om du ska använda den på en lektion eller inte?

Frågorna nedan, som är tagna från Achieve, föreslår några aspekter som du kan behöva ta hänsyn till då du utvärderar kvaliteten på lär- och undervisningsresurser.

Kvaliteten på förklaringarna av ämnesinnehållet

  • Hur grundligt förklaras ämnesinnehållet?

  • Är de viktiga idéerna klart identifierade för studenterna?

Användningen av material skapat för att stödja undervisning

  • Är materialet begripligt och lätt att förstå och använda?

  • Finns förslag på tillvägagångssätt för att använda materialet med olika studenter?

Kvalitet på teknisk interaktivitet

  • Om det är interaktivt, är det meningsfullt och direkt relaterat till lärande?

  • Om det är interaktivt, stödjer materialet individualiserat lärande?

Möjligheter till fördjupat lärande

  • Engagerar materialet studenterna i att arbeta kollaborativt, kritiskt tänkande och komplex problemlösning, lära hur man lär, och effektiv kommunikation, etc?

Tillgänglighetsförsäkring

  • Är materialet fullt tillgängligt för ALLA studenter, dvs. även de med någon funktionsnedsättning?

Källa: Rubrics for Evaluating Open Education Resource (OER) Objects av Achieve, CC BY 3.0


Vilka aspekter tar du hänsyn till när du utvärderar en undervisningsresurs? Dela dina erfarenheter och tankar i forumet längst uppe till höger.


Föregående avsnitt: