Lär dig (åter)använda öppna lärresurser

Välkommen!

Detta är en MOOC som handlar om att upptäcka, använda och återanvända öppna lärresurser (Open Educational Resources - OER) i undervisningen.

STARTA KURSEN GENOM ATT GÅ TILL VECKA 1 LÄNGST UPP PÅ SIDAN

Tillsammans kommer vi att undersöka hur man kan välja och använda material som har skapats av andra och diskutera delning av resurser på nätet. Kursen vänder sig brett till alla som vill börja använda OER i undervisningen och de som redan gör det men som letar efter en möjlighet att skapa och dela sina egna resurser för undervisning. Detta är en kurs om återanvändning så därför återanvänder vi avsiktligt så mycket innehåll som möjligt, förutsatt att det släppts/ är tillgängligt under en Creative Commons-licens som tillåter delning, återanvändning och bearbetning, naturligtvis! Alla källor är verifierade och refererade till.

Kursen går under fyra veckor. Vi arbetar olika snabbt, men räkna med cirka tre timmar per vecka när du arbetar igenom innehållet och göra de olika aktiviteterna som det passar din arbetsvecka. Du kan få ett certifikat på genomförd kurs.

Twittra gärna om kursen. Använd i så fall #explOERer -hashtagen.

Har du någon fråga om kursen, maila oss på: exploererkurs [at] gmail [dot] com

Denna kurs är en del av projektet ExplOERer, ett projekt samfinansierat av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus + för att främja hållbarhet inom OER och återanvändning i yrkespraktiker löpte 2014-2016.