Cobweb

Photo Credit: Entangled av Will, CC BY 2.0

Denna vecka ska du nå ut och:

  • Fundera på betydelsen och innebörden av att ‘dela’ i undervisningssammanhang
  • Utforska din egen praktikgemenskap
  • Reflektera över det du själv delar