Reused old tires in a children's playground

Photo Credit: Children’s Playground Bling av Arlene, CC BY-NC-ND 2.0


Denna vecka ska du stanna i loopen och:

  • Packa upp anpassningsprocessen
  • Diskutera ägandeskap av återanvända resurser
  • Reflektera över och dela med dig av din egen erfarenhet