“Anything and everything in an open educational resource can be changed as long as the conditions of the open license are met. The modifications or changes you make can be fairly minor or major depending on what you need to do to make the resource work for you. That is the beauty and power of open educational resources. You are in charge of the resource. You have been given permission to change it ahead of time by the original author. Take advantage of it. They want you to”.

Ovanstående stycke är taget från en av sektionerna i kursen Adopting Open Textbooks skapad av kollegorna på BCcampus, exakt härifrån. Om du skulle undersöka originalet, skulle du inse att de enda förändringarna som vi har gjort är att ersätta orden “open textbooks” med “open educational resources”. Då deras kurs fokuserar på en typ av OER, öppna textböcker, refererar vår kurs till vilken typ av öppna resurser som helst. Det är därför vi ändrade orden: för att anpassa det till vad vi pratar om här. Och det fungerar. Tack, BCcampus, inte bara för att ni har skrivit ett tydligt stycke utan också för att ni släpper kursinnehållet under en CC BY-SA -licens så att det kan bli återanvänt och anpassat, vilket vi har gjort.

Anta att du anpassar det öppna innehåll du hittar online, vilken sorts ändringar skulle du behöva göra? Följande lista har omarbetats från Why remix an Open Educational Resource? skriven av Liam Green-Hughes under en CC BY -licens.

 • Mix OER with your own material to make something richer
 • Adapt the material to make it more accessible for people with different disabilities
 • Insert cultural specific references to make a concept easier to understand
 • Translate it into another language
 • Correct any errors or inaccuracies
 • Insert more media or links to other resources
 • Chop it up into smaller chunks that might be easier to learn from, or could be reused elsewhere
 • Change the target educational level
 • Changing the format to make it work in different learning environments
 • Insert a different point of view to that originally given in the material
 • Adapt it for a different audience

Vilka förändringar gör du när du anpasar en resurs som du ska använda i undervisningen? Ta några minuter till att fundera på det. När du är klar, dela ett exempel på Diskussionsforument längst uppe till höger och kommentera på åtminstonen en annan kursdeltagares inlägg.


Nästa avsnitt: