Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Start kursu

Rejestracja na kurs została zamknięta 29 marca. Kurs rozpoczął się 30 marca i potrwa 4 tygodnie do 26 kwietnia.

Opis kursu

Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowywania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania. Poznasz efektywne sposoby selekcji i wykorzystania materiałów opracowanych przez innych. Podczas kursu będziesz mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, dyskutować z nimi i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji. Kurs będzie okazją do tego, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i stać się częścią społeczności praktyków korzystających z otwartych zasobów online.

Jeśli planujesz zacząć korzystać z OZE we własnej praktyce dydaktycznej kurs będzie dla ciebie świetnym punktem startowym, który da ci szeroki ogląd na otwartość i zasoby. Jeśli już posiadasz takie doświadczenia, ale stale szukasz okazji, aby stworzyć i podzielić się samodzielnie opracowanymi materiałami dydaktycznymi z innymi, kurs to także dobre miejsce dla ciebie. Dodatkowo to szansa na poznanie innych osób, refleksję i dyskusję w gromie akademików.

Rezultaty

Po zakończeniu kursu będziesz:

  • rozumieć korzyści i wyzwania wynikające z korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych;
  • potrafił/ła wyszukiwać, selekcjonować i oceniać Otwarte Zasoby Edukacyjne;
  • rozumieć proces adaptacji i ponownego wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych do celów dydaktycznych.

Zaplanuj swój udział w kursie

Kurs trwa 4 tygodnie. W każdym tygodniu realizowany jest jeden temat. Przystępując do kursu powinieneś/powinnaś zaplanować 3 godziny tygodniowo oraz logować się co najmniej 3 razy w tygodniu, aby maksymalnie wykorzystać kurs. Staraj się logować dwukrotnie w ciągu dnia - np. rano, aby uzupełnić własne aktywności i wieczorem, by przeczytać i skomentować aktywności innych uczestników i prowadzących. Po każdym tygodniu możesz otrzymać cyfrową odznakę (badge) za wykonaną pracę. Na zakończenie kursu i po opublikowaniu refleksji na temat twojego doświadczenia zdobytego na kursie, możesz zdobyć odznakę praktyka-odkrywcy OZE - czyli odznakę ExplOERer’a.

W ramach kursu zostaną zorganizowane webinary, podczas których praktycy, eksperci i edukatorzy będą odnosić się do tematów poruszanych w kursie i odpowiedzą na twoje pytania.

To w jaki sposób będziesz angażować się w przebieg kursu zależy od ciebie. W wersji podstawowej możesz realizować go samodzielnie poprzez studiowanie materiałów i wykonywanie ćwiczeń. Możesz brać udział w dyskusjach z uczestnikami i cotygodniowych webinarach.

Szczególnie zachęcamy cię jednak, abyś dzielił/ła się swoją wiedzą, doświadczeniem i refleksjami z kursu w twoim miejscu pracy. Jeśli to możliwe zachęć swoich współpracowników i jako grupa bądźcie obecni na kursie, dyskutujcie online, ale także offline. Taka forma zaangażowania w kurs będzie dla ciebie i twoich kolegów i koleżanek z pracy świetną okazją do refleksji nad OZE w waszym, unikatowym kontekście.

Jeśli planujesz pisać o swoim udziale w kursie na Twitterze - oficjalny hastag dla kursu to #explOERer.

Materiały w języku angielskim

Kurs będzie prowadzony w j. polskim. Niektóre materiały, do których linkujemy w tekście kursu, są w języku angielskim dlatego do efektywnego udziału w kursie niezbędna jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie czytanego tekstu.

Pytania?

Odpowiedzi na pytania dotyczące kursu udziela Karolina Grodecka (karolinagrodecka@gmail.com).

Podziękowania

Ponieważ kurs dotyczy Otwartych Zasobów Edukacyjnych i ich adaptacji, podczas opracowania jego zawartości celowo i świadomie wykorzystaliśmy istniejące otwarte zasoby wszędzie, gdzie było to możliwe. Sam kurs jest także udostępniony na licencji Creative Commons umożliwiającej adaptację. Wszystkie wykorzystane zasoby zostały precyzyjnie oznaczone pod względem źródła i autorstwa.

Kurs jest częścią projektu ExplOERer, realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, którego celem strategicznym jest promocja trwałości Otwartych Zasobów Edukacyjnych poprzez ich adaptację i ponowne wykorzystanie w kontekście zawodowym.