Cobweb

Źródło zdjęcia: Entangled aut. Will, CC BY 2.0

W tym tygodniu zachęcamy cię do:

  • zastanowienia się nad znaczeniem i implikacją “dzielenia się” w edukacji;
  • głębszego poznania społeczności praktyków, do których należysz;
  • refleksji nad własną praktyką.