Ladybird about to fly away

Źródło zdjęcia: About to fly away aut. Thomas Tolkien, CC BY-NC 2.0


W tym tygodniu zachęcamy cię do:

  • poznania licencji Creative Commons;
  • odkrywania bogactwa otwartych zasobów;
  • refleksji na temat ocenienia jakość otwartych zasobów.

Następna sekcja: