Kiedy już znajdziesz zasób (zdjęcie, scenariusze zajęć, wykładu, moduł podręcznika etc.) na otwartej licencji, jak użyjesz go podczas zajęć?

Poniższe pytania, opracowane na postawie Achieve, mogą pomóc Ci w ocenie jakości i przygotowaniu tych otwartych zasobów do Twoich potrzeb:

Jasność przekazu

  • Jak dokładnie jest opisany główny temat materiału?

  • Czy najważniejsze informacje i wątki są łatwe do zidentyfikowania przez uczniów/studentów?

Użyteczność zasobu i materiałów dodatkowych

  • Czy materiały są kompletne i łatwe do użycia?

  • Czy zawierają informacje lub ułatwienia do tego by dostosować je do różnych grup odbiorców?

Jakość techniczna

  • Jeśli materiał jest interaktywny czy wspiera to bezpośrednio proces uczenia się?

  • Jeśli materiał jest interaktywny czy jest to interakcja pozwalająca na indywidualne doświadczenia każdemu z uczniów (np. poprzez dostosowywanie się do ich wyników pracy)?

Potencjał refleksyjnego uczenia się

  • Czy zasoby angażują studentów do współpracy, myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, wspierają umiejętności uczenia się i efektywnej komunikacji?

Dostępność

  • Czy materiały są w pełni dostępne dla WSZYSTKICH studentów, np. niewidomych i niedowidzących? Są możliwe do użycia w druku, a nie wyłącznie cyfrowo etc.?

Źródło: Rubrics for Evaluating Open Education Resource (OER) Objects na podstawie Achieve, CC BY 3.0


Na co zwracasz uwagę, oceniając przydatność różnych zasobów w nauczaniu? Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na forum dyskusyjnym poniżej.


Poprzednia sekcja:
Następna sekcja: