Det är vanligt att anta att något som ligger online också är fritt att använda. Men är det verkligen det? Är det brukligt att vi frågar en person som har laddat upp material online om vi kan använda det i en presentation, rapport osv? Givetvis inte! Det är det som Creative Commons licenses gör: de låter dig veta exakt hur en upphovsman skulle vilja att du använde materialet men ändå genom att copyright behålls. Följande bild förklarar vad var och en av licenserna låter dig göra:

CCLicensesFOTER Källa: How to Attribute Creative Commons Photos, av FOTER, CC BY-SA 3.0

Dessa licenser kan kombineras. Till exempel har bilden som reproducerats ovanför detta stycke blivit släppt under en CC BY-SA -licens, vilket betyder att den kan återanvändas i denna kurs så länge som den blir tillskriven och delad under samman villkor. Författaren har inte lagt några restriktioner med hänsyn till att använda resursen (notera att vi har beskurit den jämfört med originalet) eller att använda den i kommersiella syften.

Det som är viktigt att förstå är att bara resurser som tillåter omarbetning är riktiga OER; om man inte kan omarbeta den är den inte en OER. Se bilden nedan: en resurs med en No-Derivatives (CC-ND) licens hindrar dig från att göra ändringar på den och är därför inte öppen!

CClicensing

Källa: Creative Commons Licenses, av Paul Stacey, CC BY 4.0


Vill du spela ett spel? Följ instruktionerna i länken och kombinera fyra olika mediatyper för att skapa en ny resurs.


Föregående avsnitt:
Nästa avsnitt: