W poprzednim ćwiczeniu miałeś/łaś okazję obejrzeć wypowiedź Clinta na temat tworzenia darmowych podręczników dla studentów BCcampus. Clint mówił o tym, że w procesie tworzenia materiałów autorzy nie musieli opracowywać wszystkich elementów od początku lecz skorzystali z istniejących zasobów, tj. obrazy, grafiki i animacje dostępne w sieci. W swojej wypowiedzi Clint odnosił się do podręczników jako do Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Jeśli operujemy w kontekście nauczania i uczenia się, zawsze myślimy o podręczniku jako materiale edukacyjnym, jednak rzadziej lub wcale jako o zasobie otwartym.

Co twoim zdaniem zadecydowało o tym, że podręczniki Clinta są otwarte? Czy to, że są dostępne za darmo? Czy to, że są ogólnie dostępne przez Internet? Czy może to, że ich autorzy wykorzystali do opracowania podręczników istniejące zasoby autorstwa innych osób?

Poniższy film wyjaśnia bardziej szczegółowo czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne.

Open Education Matters: Why is it important to share content?

Możemy zatem powiedzieć, że o otwartości zasobu decyduje to, w jaki sposób możemy z zasobu skorzystać. W ten sposób otwartość materiałów rozumiał David Wiley autor zasady 5R, która mówi, że zasób jest otwarty kiedy każdy ma prawo do:

  • Reuse - ponownego wykorzystania zasobu w dowolny sposób
  • Revise - adaptacji, dostosowania i modyfikacji, np. przetłumaczenia zasobu
  • Remix - łączenia oryginalnych treści lub ich modyfikacji z innymi OZE w celu stworzenia nowej jakości (np. mashup)
  • Redistribute - rozpowszechniania kopii oryginału lub zmodyfikowanej, zremiksowaneh treści i dzielenia się nimi (np. opublikowanie kopii zasobu w sieci do dowolnego pobierania przez innych)
  • Retain - tworzenie własnych zasobów i zapewnienie ich obecności w sieci

Źródło: The 5R Permissions of OER. Lumen Learning.

Zastanów się w jaki sposób korzystasz z zasobów online. Czy doświadczyłeś/łaś któregoś ze sposobów opisanych przez Wiley’a? Napisz na forum na ten temat. Jeśli chcesz, możesz opisać przykłady tego, jak korzystasz z OZE. Następnie zapoznaj się także z wypowiedziami innych uczestników/uczestniczek i skomentuj przynajmniej jedną z nich.


Poprzednia sekcja: